Sesuatu yang
Sungguh Sedap
bakal tiba!
Sesuatu yang Sungguh Sedap bakal tiba!